Homekoira on kustannustehokas

Homekoira on kiistatta kustannustehokas, lojaali ja luotettava tutkimusväline, jonka apu korostuu erityisesti kohteissa, joissa kosteus- tai mikrobivauriosta ei ole silmämääräisesti tai kosteusmittauksin havaittavissa. Kuitenkin sisäilman laatu tai ihmisten oireet viittaavat mahdolliseen mikrobiongelmaan. Erityisesti tällaisista kohteista korostuvat sellaiset, joissa kosteuskuormitus on ajoittaista (esim. sade- tai sulamisvedet, maakosteus) ja rakenteet kuivuvat jollakin ajanjaksolla. Tällöin kosteusmittauksin tai rakenteita rikkomatta ei voida havaita mahdollista vaurioalaa.

Homekoiran avulla kyseisen kaltaisen vauriokohdat on mahdollista löytää ja merkata. Tämän jälkeen tulee rakenteen tarkempi tutkiminen, joka voi olla paikallinen avaaminen ja materiaalinäytteiden ottaminen. Kokonaisuudessaan homekoira tuo useimmissa tapauksissa kustannussäästöjä, sillä ylimääräiset rakenteiden avaukset ja vaurioalojen etsimiset vievät aikaa ja tulevat turhan kalliiksi, kuten myös näiden turhaan rikottujen rakenteiden korjaaminen.

(Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksessa, Matti von Dickoff, Itä-Suomen Yliopisto, 2011)