AURUGO | HomeVahti rekisteri- ja tietosuojaseloste

Homekoirapalvelu HomeVahti asiakasrekisteri

Rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10§ ja 24§ mukainen.

Yksityisyys ja tietosuoja
HomeVahdin asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä
Aurugo (y-tunnus: 2621555-2)    Yritys- ja Yhteisötietojärjestelmä, YTJ
Aputoiminimi: HomeVahti
Satu Ruokonen, puh. 040 727 5037
Sähköposti: satu@homevahti.fi

Rekisterin nimi
HomeVahti asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on HomeVahdin asiakkaan ja HomeVahdin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän tiedottamisen ja viestinnän hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään HomeVahti noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on laskuttaminen ja asiakkuustietojen ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

Rekisterin sisältämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi, Osoite, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite

Tietolähteet
Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta HomeVahdin ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi itse pyytää tietojensa poistoa jos asiakkuus on päättynyt.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää HomeVahdin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. HomeVahti on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä se noudattaa.

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto: Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan Satu Ruokoselle, yhteystiedot yllä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
HomeVahti oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia HomeVahdille. Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan Satu Ruokoselle, ks. yhteystiedot yllä.

Evästeet

Tämä on HomeVahdin evästekäytäntö, sivustoilla www.homevahti.fi ja www.homevahti.com

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa.

HomeVahti verkkopalvelu käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

HomeVahti lomakkeisiin liittyvät evästeet, kun lähetät tietoja sellaisen lomakkeen kautta, joka löytyy kontaktisivuilta tai uutiskommentteista, evästeet voidaan asettaa muistamaan käyttäjän tiedot käydystä kirjeenvaihdosta.

Käytämme tällä sivustolla olevia sosiaalisen median painikkeita ja / tai laajennuksia, joiden avulla voit muodostaa yhteyden sosiaaliseen verkostoon. 

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. On suositeltavaa jättää hyväksymättä kaikki evästeet, jos ette ole varma siitä mihin niitä käytetään.